Baruš Jeřábková (1.díl VV): Na výtvarce jsme s žáky dělali obal k Babičce

Baruš Jeřábková je umělkyně a lektorka, která ve výtvarné výchově kreativně pracuje s technologiemi a učí to i další pedagogy. Cílem ve výtvarce by podle ní mělo být rozvíjení estetického cítění, ale i praktická příprava pro život včetně možnosti vlastního sebevyjádření. „Technologie nám k tomu pomáhají,“ říká. S úpravou fotek lze začít už na prvním stupni ZŠ se stop motion fotografiemi. Například v aplikaci Stop Motion Studio. Pro inspiraci doporučuje videa od OK Go – a v podcastu DIGI IN zmiňuje i řadu dalších nástrojů. 

Další doporučené aplikace: Gravit Designer, Vectornaor, Photopea, Kleki, Canva a OrgPad k vytváření myšlenkových map. 

Baruš Jeřábková (1.díl VV): Na výtvarce jsme s žáky dělali obal k Babičce
Broadcast by