Hana Havlínová: Najdeme výraz v online slovníku a vypneme mobil – a třeťáci vidí, že jim pomáhá, ale jindy může rušit

S garantkou kurikula prvního stupně o zavádění technologií do výuky.
Hana Havlínová je v Národním pedagogickém institutu ČR garantkou kurikula pro první stupeň. Zároveň sama také učí. Říká, že digitální technologie mají prostor pro využití už na prvním stupni, žáci by se s nimi měli především naučit bezpečně pracovat. Například v angličtině pracují s on-line slovníky, aby děti viděly praktické využití. 
  • Co všechno se skrývá pod pojmem digitální kompetence
  • Jak správně využívat ve výuce technologie, aby nezahlcovaly děti svými dalšími funkcemi
  • Jak rozvíjet informatické myšlení i mimo informatiku – např. sestavováním jednoduchých pracovních postupů krok za krokem (základ pro pochopení algoritmizace)
  • Jak zapojit technologicky pokročilejší děti, které mohou svými znalostmi obohatit výuku 
  • Jak přistupovat k rozmanitým potřebám dětí, speciálně prvňáčků a rozvíjet jejich dovednosti
  • Jak učit žáky pracovat se zdroji
Hana Havlínová: Najdeme výraz v online slovníku a vypneme mobil – a třeťáci vidí, že jim pomáhá, ale jindy může rušit
Broadcast by